بیمارستان های تربت حیدریه

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان تامین اجتماعی تربت حیدریه درمانی بولوار امام رضا - جنب پایانه مسافربری - بیمارستان تامین اجتماعی
بیمارستان نهم دی تربت حیدریه آموزشی، درمانی خیابان آیت الله کاشانی - مقابل پارک کاشانی - بیمارستان نهم دی
بیمارستان امام حسین (ع) تربت حیدریه درمانی تربت حیدریه