بیمارستان های شاهرود

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان خاتم الانبیاء شاهرود آموزشی، درمانی، پژوهشی بلوار دانشگاه - بیمارستان خاتم الانبیاء
بیمارستان فاطمیه شاهرود آموزشی، درمانی خیابان 22 بهمن - مقابل پارک کودک - بیمارستان فاطمیه
بیمارستان امام حسین ‌(ع) شاهرود آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان امام - انتهای 28متری آیت الله توحیدی - بیمارستان امام حسین ‌(ع)
بیمارستان بهار شاهرود آموزشی، درمانی، پژوهشی انتهای خیابان 22بهمن - بیمارستان بهار