بیمارستان های شهریار

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان تامین اجتماعی شهریار درمانی شهرک اداری شهریار - سه راه اندیشه - بیمارستان تامین اجتماعی
بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار درمانی خیابان ولیعصر - روبروی شهرداری - بیمارستان امام سجاد (ع)
بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار درمانی میدان بسیج - خیابان شهید بابابزرگی - پلاک 8 - بیمارستان روانپزشکی میلاد
بیمارستان نور شهریار درمانی میدان سپاه - بلوار خبرنگار - شهرک صدف - بیمارستان تخصصی نور