بیمارستان های شهرضا

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرضا درمانی شهرضا - خیابان صاحب الزمان - بیمارستان امیرالمؤمنین(ع)
بیمارستان صاحب الزمان (عج) شهرضا درمانی میدان صاحب الزمان - خیابان صاحب الزمان - بیمارستان صاحب الزمان (عج)
بیمارستان حضرت سجاد (ع) شهرضا درمانی شهرضا - خیابان شهید بهشتی - روبروی هلال احمر - بیمارستان حضرت سجاد (ع)