بیمارستان های سمیرم

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) سمیرم سمیرم‌ درمانی خیابان ابن سینا - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان سیدالشهدای سمیرم سمیرم‌ درمانی خیابان قدس - بلوار آبشار - بیمارستان سیدالشهدای سمیرم