بیمارستان های سروآباد

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید چمران سروآباد درمانی بالاتر از بلوار فرهنگیان - روبروی دبیرستان فنی و حرفه ای - بیمارستان شهید چمران