بیمارستان های ساری

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شفا ساری‌ درمانی كمربندي غربي - بزرگراه وليعصر - بيمارستان شفا
بیمارستان بوعلی سینا ساری‌ آموزشی، درمانی بلوارپاسداران - مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا
بیمارستان نیمه شعبان ساری‌ درمانی بلوار پارسداران - بیمارستان نیمه شعبان
بیمارستان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره ) ساری‌ آموزشی، درمانی خیابان رازی - بیمارستان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره )
بیمارستان امیر مازندرانی ساری‌ درمانی خیابان امیر مازندرانی - سه راه کشاورزی - بیمارستان امیر مازندرانی
بیمارستان مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری‌ آموزشی، درمانی کیلومتر3 جاده ساری نکا - بیمارستان مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع
بیمارستان حکمت ساری‌ درمانی میدان شهدا - بلوار طالقانی - جلوتر از اداره گاز استان - جنب ساختمان حکیم - بیمارستان حکمت
بیمارستان فاطمه زهرا (س) ساری‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی میدان امام حسین - بلوار ارتش - جنب سازمان انتقال خون - بیمارستان فاطمه زهرا (س)
بیمارستان مهر ساری‌ درمانی بلوار کشاورز راهبند - بیمارستان مهر
کلینیک شفا رامسر ساری‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی  
کلینیک مصطفویان ساری ساری‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی
کلینیک طوبی ساری‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی بلوار خزر - دانشکده پزشکی سابق - کلینیک تخصص و فوق تخصصی طوبی
کلینیک شهروند ساری‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی بلوار کشاورز - بن بست44 - کلینیک شهروند