بیمارستان های سردشت

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) سردشت‌ درمانی 5کیلومتری شهر- انتهای خیابان امام - جنب پلیس راه - بیمارستان امام خمینی (ره)