بیمارستان های سنندج

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان توحید سنندج‌ آموزشی، درمانی خیابان گریاشان - بیمارستان توحید
بیمارستان بعثت سنندج‌ آموزشی، درمانی خیابان کشاورز - چهارراه مردوخ - مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت
بیمارستان قدس سنندج‌ آموزشی، درمانی خیا بان پاسداران - نرسیده به دانشگاه علوم پزشکی کردستان - مرکز پزشکی آموزشی و درمانی قدس
بیمارستان تامین اجتماعی سنندج سنندج‌ درمانی بلوار پاسداران - خیابان خانقاه - بالاتر از دانشگاه علوم پزشکی - بیمارستان تامین اجتماعی سنندج
بیمارستان 524 منطقه ای سنندج ارتش سنندج‌ درمانی میدان لشگر - داخل منازل سازمانی ل28 پ کردستان - بیمارستان 524 منطقه ای سنندج ارتش
بیمارستان 540 تختخوابی کوثر سنندج‌ آموزشی، درمانی بلوار پاسداران - روبروی بیمارستان تامین اجتماعی - بیمارستان 540 تختخوابی کوثر
بیمارستان دکتر سید بقاء سیدالشهدایی سنندج‌ درمانی خیابان آبیدر - مبارک آباد - بالاتر از میدان کوهنورد - جنب مسجد مبارک آباد - بیمارستان دکتر سید بقاء سیدالشهدایی
بیمارستان آریا سنندج‌ درمانی شهرک بهاران - میدان قانع - جنب پارک شهرداری - بیمارستان آریا