بیمارستان های رباط کریم

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان فاطمه الزهرا (س) رباط کریم رباط‌ کریم‌ درمانی خیابان بخشداری - بیمارستان فاطمه الزهرا (س)