بیمارستان های رشت

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان امام خمینی (ره) - میدان دکتر حشمت- خیابان 17 شهریور - بیمارستان امیرالمومنین (ع)
بیمارستان فامیلی رشت‌ درمانی خیابان بیستون - روبروی موزه - بیمارستان فامیلی
بیمارستان 17شهریور رشت‌ آموزشی، درمانی خیابان نامجو - خیابان شهید سیادتی - ضلع جنوبی پارک شهر - مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت
بیمارستان الزهرا (س) رشت‌ آموزشی، درمانی خیابان نامجو - روبروی ورزشگاه عضدی - بیمارستان الزهرا (س)
بیمارستان توتونکاران رشت‌ درمانی خیابان نامجو - بیمارستان توتونکاران
بیمارستان آریا رشت‌ درمانی بلوار انزلی - جنب فرودگاه بین المللی سردارجنگل - بیمارستان خصوصی آریا
بیمارستان ولیعصر (عج) نیروی دریائی رشت رشت‌ درمانی خیابان پاسداران - بیمارستان ولیعصر (عج) نیروی دریائی رشت
بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت‌ درمانی بالاتر از میدان گیل - بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
بیمارستان مرکز دانشگاهی رازی رشت‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان سردار جنگل - بیمارستان مرکز دانشگاهی رازی
بیمارستان گلسار رشت‌ درمانی گلسار - بلوار سمیه - خیابان 142 - بیمارستان گلسار
بیمارستان پورسینا رشت‌ آموزشی، درمانی خیابان نامجو - بیمارستان پورسینا
بیمارستان دکتر حشمت رشت‌ آموزشی، درمانی خیابان 15 خرداد - جنب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان - بیمارستان دکتر حشمت
بیمارستان شفا رشت‌ آموزشی، درمانی کمربندی شهید بهشتی - خیابان 15 خرداد - چهارراه حشمت - بیمارستان شفا
بیمارستان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی ولایت رشت رشت‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان نامجو - روبروی سازمان دامپزشکی استان گیلان
بیمارستان قائم (عج) رشت‌ درمانی میدان یخسازی - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان بین المللی قائم (عج)
کلینیک بعثت رشت‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان انقلاب (حاجی آباد ) - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت