بیمارستان های رامسر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر درمانی خيابان مطهري – ميدان انقلاب – رو به روي اداره پست - بیمارستان امام سجاد (ع)
بیمارستان احمد نژاد کتالم رامسر درمانی کتالم - خیابان 22 بهمن - بیمارستان احمد نژاد