بیمارستان های نیشابور

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان 22 بهمن نیشابور آموزشی، درمانی میدان امام (ره) - فلکه ایران - بیمارستان 22 بهمن
بیمارستان حکیم نیشابور آموزشی، درمانی میدان بسیج - فلکه باغرود - ابتدای جاده باغرود - بیمارستان حکیم
بیمارستان قمربنی هاشم (ع) نیشابور درمانی خیابان امام خمینی (ره) - روبروی خیابان خاتم النبین (ص) - بیمارستان قمربنی هاشم (ع)