بیمارستان های نکا

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان بوعلی سینا نکا درمانی میدان امام حسین - جاده اومال - جنب دادگستری - بیمارستان بوعلی سینا
بیمارستان امام حسین (ع) نکا درمانی روبروی مصلی امام خمینی (ره) - بیمارستان امام حسین (ع)
کلینیک طوبی نکا آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان انقلاب - روبه روی بیمارستان امام حسین - مجتمع درمانی مصلی طبقه اول - کلینیک طوبی