بیمارستان های مینو دشت

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مینو دشت درمانی خیابان پاسداران - روبروی بانک رفاه - بیمارستان فاطمه الزهرا (س)
بیمارستان 96 تختخوابی جدید الاحداث مینودشت مینو دشت درمانی ابتدای جاده گنبد - بیمارستان 96 تختخوابی جدید الاحداث مینودشت