بیمارستان های میاندوآب

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حضرت فاطمه (س) میاندوآب آموزشی، درمانی خیابان ساحلی - بالاتر از فرمانداری - بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س)
بیمارستان عباسی میاندوآب میاندوآب درمانی خیابان شهدای قره ورن - جنب کارخانه قند - بیمارستان عباسی