بیمارستان های مشکین شهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) مشکین شهر درمانی جاده موئیل - خیابان سعدی - بالاتر از میدان دادگستری - بیمارستان ولیعصر