بیمارستان های مهریز

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) مهریز درمانی انتهای بلوار مطهری - بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س)