بیمارستان های مرند

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان رازی مرند درمانی خیابان امام خمینی - بیمارستان رازی
بیمارستان کوه کمری مرند درمانی ابتدای جاده مرند تبریز - بیمارستان کوه کمری