بیمارستان های مراغه

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان بو علی سینا مراغه درمانی خیابان 17 شهریور - بیمارستان بو علی سینا
بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه درمانی خیابان شهید آیت الله صدوقی - خیابان 15 خرداد جنوبی - بیمارستان شهید دکتر بهشتی
بیمارستان حضرت امیرالمومنین علی(ع) مراغه درمانی سه راهی هاشم آباد - انتهای جاده نوا - بیمارستان امیرالمومنین علی(ع)
بیمارستان 521 ارتش مراغه درمانی پادگان گروه 11 توپ خانه - بیمارستان 521 ارتش