بیمارستان های ماکو

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان قدس ماکو درمانی میدان امام حسین - جنب هلال احمر ماکو - بیمارستان قدس
بیمارستان فجر ماکو درمانی خیابان امام - جنب اداره برق - بیمارستان فجر ماکو