بیمارستان های ماهشهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر ماهشهر درمانی خیابان مطهری - روبروی مدرسه حاج ابراهیم معرفی - بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر
بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر ماهشهر درمانی ۱۵ کیلومتری ماهشهر و حد فاصل شهر شهید چمران و شهرک نفت بعثت - بیمارستان صنایع پتروشیمی
بیمارستان زایشگاه راه زینب (س) بندرامام خمینی (ماهشهر) ماهشهر درمانی سربندر (شهربندرامام خمینی ) - روبروی شهرداری - بیمارستان زایشگاه راه زینب (س)
بیمارستان امام موسی کاظم (ع) ماهشهر درمانی بلوار خلیج فارس - روبروی دانشگاه آزاد اسلامی - بیمارستان امام موسی کاظم (ع)