بیمارستان های محلات

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) محلات‌ درمانی خیابان جمهوری - بیمارستان امام خمینی (ره)