بیمارستان های لاهیجان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان 22 آبان لاهیجان‌ درمانی خیابان امام خمینی - بیمارستان 22 آبان
بیمارستان سید الشهداء لاهیجان‌ درمانی بازکیاگوراب - بیمارستان سیدالشهداء(ع)
بیمارستان شفا لاهیجان‌ درمانی خیابان کاشف شرقی – نرسیده به میدان دکتر حشمت – بیمارستان شفا