بیمارستان های خرم آباد

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
کلینیک ویژه نگین خرم آباد آموزشی، درمانی، پژوهشی چهارراه فرهنگ - ساختمان پزشکان مادر - کلینیک ویژه نگین
بیمارستان شفا خرم آباد درمانی بلوار پیروزی – بیمارستان فوق تخصصی شفا
بیمارستان تخصصی زنان باختر خرم آباد درمانی خیابان شهدای شرقی - چهارراه رنگین کمان - بیمارستان تخصصی زنان باختر
بیمارستان شجاع خرم آباد درمانی سه راه شهید مطهری - ضلع جنوبی پارک گلستان - بیمارستان شجاع
بیمارستان ایران خرم آباد درمانی میدان امام خمینی - بیمارستان ایران
بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد خرم آباد درمانی کیلومتر 10 جاده اندیمشک - بیمارستان 525 منطقه ای ارتش خرم آباد
بیمارستان شهید آیت الله مدنی خرم آباد آموزشی، درمانی شقايق - خير آباد - بیمارستان شهید آیت الله مدنی
بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد خرم آباد آموزشی، درمانی کرگانه اندیشه 13 - بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد
بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد خرم آباد آموزشی، درمانی خیابان انقلاب - خیابان جلال آل احمد - بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد
بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع) خرم آباد درمانی خیابان 60 متری جنب پزشکی قانونی - بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس (ع)
بیمارستان توحید خرم آباد درمانی قاضی آباد - خیابان توحید - میدان دوم - بیمارستان توحید
بیمارستان زنان و زایمان خیریه حاج کریم عسلی خرم‌ آباد آموزشی، درمانی کو ی فلسطین - بیمارستان زنان و زایمان خیریه حاج کریم عسلی
بیمارستان 256 تختخوابی تامین اجتماعیی خرم آباد خرم آباد درمانی کیلومتر 2 جاده اندیمشک - گلدشت شرقی - بیمارستان 256 تختخوابی تامین اجتماعیی خرم آباد
بیمارستان امام خمینی (ره) خرم آباد درمانی سپیددشت - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان شهید سید فخرالدین رحیمی خرم آباد آموزشی، درمانی میدان آزادی - خیابان مجاهدین - بیمارستان شهید سید فخرالدین رحیمی
بیمارستان اعصاب و روان امام رضا (ع) خرم آباد درمانی خيابان اسد آبادي - انديشه سيزدهم - بیمارستان اعصاب و روان امام رضا (ع)
بیمارستان اطفال خرم آباد درمانی خرم آباد - بیمارستان اطفال
بیمارستان مهرگان خرم آباد درمانی خرم آباد - بیمارستان مهرگان
بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد درمانی خیابان انقلاب - بیمارستان شهدای عشایر
کلینیک ویژه بعثت خرم آباد آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان بعثت - کلینیک ویژه بعثت