بیمارستان های کازرون

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون‌ درمانی خیابان شهید باهنر - بیمارستان ولیعصر (عج)
بیمارستان امام سجاد (ع) کازرون‌ درمانی حدفاصل بخش کنارتخته و خشت -بلوار وحدت- بیمارستام امام سجاد (ع) خشت و کنارتخته