بیمارستان های کاشان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان سانتر جراحی نقوی کاشان آموزشی، درمانی خیابان شهید رجایی - بیمارستان سانتر جراحی نقوی
بیمارستان سانتر روانپزشکی کارگرنژاد کاشان آموزشی، درمانی بلوار رواند - مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی - بیمارستان کارگرنژاد
بیمارستان میلاد کاشان درمانی خیابان شهید بهشتی - کوچه شهید دیمی - بیمارستان میلاد
بیمارستان سانتر زنان و زایمان شبیه خوانی کاشان آموزشی، درمانی خیابان شهید بهشتی - بیمارستان سانتر زنان و زایمان شبیه خوانی
بیمارستان مرکز قلب امام علی (ع) کاشان آموزشی، درمانی کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی - بیمارستان مرکز قلب امام علی (ع)
بیمارستان شهید بهشتی کاشان آموزشی، درمانی بلوار قطب راوندی - کیلومتر 3 جاده راوند - بیمارستان شهید بهشتی
بیمارستان سانتر چشم و ENT متینی کاشان آموزشی، درمانی خیابان امیر کبیر - بیمارستان سانتر چشم و ENT متینی