بیمارستان های جاجرم

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان جوادالائمه (ع) جاجرم درمانی بلوار امام رضا (ع) - بیمارستان جوادالائمه (ع)