بیمارستان های جهرم

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان استاد مطهری جهرم‌ آموزشی، درمانی بلوار استاد مطهری - بیمارستان استاد مطهری
بیمارستان پیمانیه جهرم‌ آموزشی، درمانی خیابان ولیعصر - بیمارستان پیمانیه
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) جهرم‌ درمانی شهر خفر - بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)
کلینیک ویژه هنری جهرم‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان مطهری - بالاتر از بیمارستان استاد مطهری - کلینیک ویژه هنری
بیمارستان 200 تختخوابی جهرم جهرم‌ درمانی بلوار استاد مطهری - بیمارستان 200 تختخوابی جهرم