بیمارستان های اسلام شهر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام رضا (ع) اسلام شهر درمانی سعیدیه _ بلوار سردار شهید برنده سیفی - بیمارستان امام رضا (ع)
بیمارستان امام زمان (ع) اسلام شهر درمانی میدان نماز - پشت پمپ بنزین - بیمارستان امام زمان (ع)