بیمارستان های گنبدکاووس

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهداء گنبدکاووس درمانی خیابان امام خمینی جنوبی - بیمارستان شهداء
بیمارستان دکتر بسکی گنبدکاووس درمانی خیابان طالقانی شرقی - بیمارستان دکتر بسکی
بیمارستان برزویه گنبدکاووس درمانی خیابان امامزاده غربی پ 131 - بیمارستان برزویه
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) گنبدکاووس درمانی جاده کمربندی - بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)
بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس درمانی خیابان طالقانی شرقی - بیمارستان شهید مطهری
بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبدکاووس درمانی ابتدای جاده اینچه برون - بیمارستان پیامبر اعظم (ص)
بیمارستان آیت الله طالقانی گنبدکاووس درمانی خیابان طالقانی شرقی - بیمارستان آیت الله طالقانی