بیمارستان های گناوه

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان سوانح و سوختگی شهرستان گناوه گناوه‌ درمانی جاده گناوه - برازجان - 5 کیلومتری پلیس راه - بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه
بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه‌ درمانی بندر گناوه - نرسیده به پلیس راه - بیمارستان امیرالمومنین (ع)