بیمارستان های فارسان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان سیدالشهداء فارسان فارسان‌ درمانی بلوار آیت الله خامنه ای - روبروی پمپ بنزین - بیمارستان سیدالشهداء فارسان
بیمارستان سینا جونقان فارسان‌ درمانی جونقان - مرکز روانپزشکی سینا