بیمارستان های درمیان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) درمیان درمانی اسدیه - میدان شهید حمزه ای - بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)