بیمارستان های دماوند

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان سوم شعبان دماوند درمانی دماوند - گیلاوند - روبروی پزشکی قانونی جیلارد - بیمارستان سوم شعبان دماوند
بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) دماوند درمانی میدان 17 شهریور خیابان روح افزا روبروی شهرداری