بیمارستان های بوئین زهرا

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امیرالمومنین (ع) بوئین زهرا درمانی بلوار شهید بهشتی - بالاتر از پلیس راه - جنب دانشگاه آزاد - بیمارستان امیرالمومنین (ع)
کلینیک امام سجاد (ع) بوئین زهرا آموزشی، درمانی، پژوهشی بلوار امام خمینی - خیابان معلم - کلینیک امام سجاد بویین زهرا