بیمارستان های بروجرد

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید دکتر چمران بروجرد درمانی خيابان دكتر فاطمي - ميدان پرستار - ميدان شهيد دكتر چمران
بیمارستان امام خمینی (ره) بروجرد درمانی خیابان سیدمصطفی - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان کوثر بروجرد درمانی میدان امام (ره) - نبش میدان - بیمارستان کوثر
بیمارستان آیت الله بروجردی بروجرد درمانی بروجرد - بیمارستان آیت الله بروجردی