بیمارستان های جاسک

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) جاسک درمانی خیابان امام خمینی - بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)