بیمارستان های بابلسر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حضرت زینب (س) بابلسر درمانی خیابان شهید چمران - سادات محله - بیمارستان حضرت زینب (س)
بیمارستان شفا بابلسر درمانی خیابان امام خمینی - جنب کارخانه فیبر - بیمارستان شفا
کلینیک ویژه شهروند بابلسر آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان امام - روبه روی کلانتری 11 - ساختمان بهار - کلینیک ویژه شهروند