بیمارستان های ازنا

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام علی (ع) ازنا درمانی کوی امام خمینی (ره) - بیمارستان امام علی (ع)