بیمارستان های اراک

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) اراک‌ درمانی کمربندی جنوب - روبروی کوی رضوی ( گردو ) - بیمارستان امام خمینی (ره )
بیمارستان قدس اراک‌ درمانی خیابان فلسطین - بیمارستان فوق تخصصی قدس
بیمارستان ولیعصر اراک‌ آموزشی، درمانی میدان ولیعصر - بیمارستان ولیعصر
بیمارستان طالقانی اراک‌ آموزشی، درمانی خیابان امام خمینی (ره) - بیمارستان طالقانی
بیمارستان امیر کبیر اراک‌ آموزشی، درمانی کوی‌علم‌الهدی - میدان‌ راه‌آهن - بیمارستان امیر کبیر
بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک‌ آموزشی، درمانی میدان بسیج (سردشت) - جنب دانشکده پزشکی - بیمارستان امیرالمومنین (ع)
بیمارستان آیت الله خوانساری اراک‌ آموزشی، درمانی انتهای خیابان دانشگاه - بیمارستان آیت الله خوانساری
کلینیک تخصصی وفوق تخصصی کوثر اراک‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان امام - کنار پل مسجد سیدها - کلینیک تخصصی وفوق تخصصی کوثر
بیمارستان خنداب اراک‌ درمانی بلوار شهید بهشتی - خیابان آموزش و پرورش - بیمارستان خنداب
بیمارستان بوعلی اراک‌ درمانی میدان شهدا - خیابان بهشتی - بعد از خیابان سنائی - بیمارستان بوعلی
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع) اراک‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان شهید شیرودی - کلینیک تخصصی وفوق تخصصی امام رضا (ع)