بیمارستان های اندیمشک

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک‌ درمانی جاده کمربندی اهواز اندیمشک - بیمارستان امام علی (ع)