بیمارستان های آمل

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام علی (ع) آمل آموزشی، درمانی جاده نور - بالاتر از شرکت کاله - بیمارستان امام علی (ع)
بیمارستان امام رضا (ع) آمل درمانی خیابان امام رضا - بیمارستان امام رضا (ع)
بیمارستان 17 شهریور آمل درمانی خیابان هلال احمر - جنب هلال احمر - بیمارستان 17 شهریور
بیمارستان شمال آمل درمانی بلوارمدرس - آفتاب ۴۷ -بیمارستان شمال
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی آرین آمل آموزشی، درمانی، پژوهشی  کلینیک تخصصی و فوق تخصصی آرین
بیمارستان امام خمینی آمل درمانی جاده هراز - دوراهی امام زاده عبدالله - جنب دانشگاه شمال - بیمارستان امام خمینی