بیمارستان های آبادان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان درمانی آبادان - فیه - بیمارستان آیت الله طالقانی
بیمارستان شهید بهشتی آبادان درمانی خیابان شهید بهشتی - بیمارستان شهید بهشتی
بیمارستان امام خمینی صنعت نفت آبادان درمانی سیکلین - جنب پالایشگاه - خیابان منتظری ص - پ 671 - بیمارستان امام خمینی صنعت نفت
بیمارستان 17 شهریور آبادان درمانی شطیط - انتهای بلوار خلیج فارس - بیمارستان ١٧ شهریور