جستجوی بیمارستان

بیمارستان 29 بهمن - تبریز

  نام بیمارستان: بیمارستان 29 بهمن
 آدرس: تبریز - بلوار 29 بهمن - بیمارستان 29 بهمن
 تلفن تماس:
0411-3307000
نوع: درمانی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 85
بخشهای پاراکلینیک: اتاق عمل-تخت زایمان-تحت نظر اورژانس-دیالیز-تختهای بخش اورژانس-اتاق عمل اورژانس
بخشهای بستری: جراحی زنان و زایمان-اطفال -NICU-داخلی -جراحی عمومی-ICU
وابستگی: سازمان تامین اجتماعی

درباره بیمارستان 29 بهمن

زمین بیـمارستان 29 بـهمـن به مسـاحت 23200 متر مربع درمورخه 28/12/1344 تـوسط مرحوم حـاج حسین علیزاده کاغذچی به سازمان بیمه های اجتماعی وقت اهدا گردید و عملیات ساختمانی آن توسط سازمان در سال 1349 اتمام و مورد بهره برداری قرار گرفته است . بیمارستان از زمان بهره برداری تا نیمه اول سال 1381 به عنوان بیمارستان جنرال فعالیت می نمود که با راه اندازی بیمارستان استاد عالی نسب تبریز و انتقال بخش های آن به بیمارستان مذکور به صورت بیمارستان تک تخصصی زنان و زایمان با 40 تخت بستری اصلی دارای پلی کلینیک تخصصی و واحدهای کلینیکی و پاراکلینیک ادامه فعالیت نموده است . نظر به افزایش بیمه شدگان عزیز سازمان تأمین اجتماعی و به منظور برآورد نیاز های درمانی ایشان تشکیلات بیمارستان مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و افزایش تعداد تخت های اصلی بستری تا سقف 96 تخت مورد موافقت مقامات سازمان قرار گرفت در این راستا در روز 29 بهمن سال 1386 مصادف با سالروز قیام مردم غیور تبریز بخش های نفرولوژی ، داخلی ، جراحی عمومی ، NICUو کودکان و بخش دیالیز با 14 تخت افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت با فعالیت بخش های مذکور بیمارستان از حالت تک تخصصی خارج و به صورت بیمارستان جنرال ادامه فعالیت داد.


چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

 

آدرس بیمارستان 29 بهمن

(برای مسیریابی اینجا را کلیک کنید)
تبریز - بلوار 29 بهمن - بیمارستان 29 بهمن