جستجوی بیمارستان

بیمارستان قطب الدین شیرازی - شیراز

  نام بیمارستان: بیمارستان قطب الدین شیرازی
 آدرس: شیراز - دروازه کازرون - خیابان فخر آباد شرقی - بیمارستان قطب الدین شیرازی
 تلفن تماس:
42-07118219640
نوع: آموزشی، درمانی
زمینه کاری: سوانح و سوختگی
 تعداد تخت: 60
بخشهای پاراکلینیک: اورژانس سوختگی-اتاق عمل
بخشهای بستری: سوختگی اطفال-ICU سوختگی-سوختگی زنان 2-جراحی عمومی-سوختگی مردان
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  سایت: http://hburn.sums.ac.ir

درباره بیمارستان قطب الدین شیرازی

ساختمان اين مركز در سال 1339 به عنوان يك بيمارستان عمومي با بخشهاي متعدد شامل (گوش ،حلق و بيني ، زنان و زايمان ، جراحي عمومي ، اطفال و داخلي ) با زير بناي 2500 متر مربع و تعداد پنجاه تخت با امكانات محدود آزمايشگاه ، راديو لوژي و داروخانه شروع به كار نمود و سپس درسال 1358طرح تكميلي داوخانه ، درمانگاه ، فيزيوتراپي ، بخشهاي اداري ومالي ، خدمات و پشتيباني در ساختماني با زيربناي 800 مترمربع در دو طبقه توسط شخص خيرّي بنام مرحوم مهندس كاظم فرح در محوطه بيمارستان ايجاد و تحويل دانشگاه شيراز گرديد كه پس از تفكيك دانشگاه علوم پزشكي از دانشگاه شيراز در سال 1373 اين بيمارستان به عنوان مركز آموزشي درماني سوانح سوختگي استان فارس انتخاب گرديد و تعداد تخت هاي آن به 64 تا افزايش پيدا كرد . اين مركز با بخشهاي ويژه سوختگي علاوه بر شهرستانهاي استان فارس به لحاظ همجوار بودن با چندين استان جنوبي كشور همواره پذيراي بيماران آن استانها نيز مي باشد . 


هم اكنون اين بيمارستان با بخشهاي درمانگاه اين واحد با حضور متخصصين جراحي عمومي ،جراحي پلاستيك ،داخلي،  اعصاب و روان ، اطفال و فيزيوتراپي ، تغذيه درماني و بيماريهاي عفوني به درمان مراجعين اشتغال دارند .

  •  سوختگي اطفال با گنجايش 13 تخت
  • سوختگي زنان با گنجايش 12 تخت
  •  سوختگي مردان با گنجايش 18 تخت
  •  ICU سوختگي باگنجايش 6 تخت
  •  جراحي عمومي با گنجايش 14 تخت 
  • اتفاقات يك تخت كمتر از 6 ساعت
  •  اتفاقات اين واحد به صورت شبانه روزي فعال مي باشد .

واحد فيزيوتراپي اين مركز كه از واحدهاي نمونه در سطح استان مي باشد ، علاوه بر كليه بيماران بستري و مراجعين به اتفاقات سوختگي ، بيماران معرفي شده از ساير مراكز درماني را نيز پوشش مي دهند .
كليه آزمايشات بيماران دراين مركزانجام مي شود . پرسنل آزمايشگاه به صورت 24 ساعته انجام وظيفه مي نمايد .
در اين بيمارستان زنان واطفال مذكر زير 13 سال دچار سوختگي يذيرفته مي شدند  اما بعد از سيل در سال 1380 و بسته شدن بخش سوختگي مردان در بيمارستان شهيد بهشتي بيماران مرد صدمه ديده از سوختگي نيز در اين مركز پذيرش مي گردند .
بيماران به صورت اورژانس به اين مركز مراجعه مي نمايند .
 


چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

 

آدرس بیمارستان قطب الدین شیرازی

(برای مسیریابی اینجا را کلیک کنید)
شیراز - دروازه کازرون - خیابان فخر آباد شرقی - بیمارستان قطب الدین شیرازی