جستجوی بیمارستان

بیمارستان امام خمینی (ره) - شبستر

  نام بیمارستان: بیمارستان امام خمینی (ره)
 آدرس: شبستر - خیابان امام خمینی - روبروی شبکه بهداشت و درمان شهرستان - بیمارستان امام خمینی (ره)
 تلفن تماس:
۸-۲۲۲۷۹۳۰ ۰۴۷۱
نوع: درمانی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 35
بخشهای پاراکلینیک: اتاق عمل-تخت زایمان-پست پارتوم-لیبر-تختهای تحت نظر اورژانس
بخشهای بستری: داخلی -جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.