جستجوی بیمارستان

بیمارستان فیض - اصفهان

  نام بیمارستان: بیمارستان فیض
 آدرس: اصفهان - میدان قدس - ابتدای خیابان مدرس - بیمارستان فیض
 تلفن تماس:
8-4452031 3
نوع: آموزشی، درمانی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 106
بخشهای پاراکلینیک: اتاق عمل-تختهای تحت نظراورژانس قلب-دی کلینیک چشم-اتاق عمل لیزیک
بخشهای بستری: CCU-POSTccu -چشم مردان-داخلی اورژانس -چشم زنان-پیوند چشم-ccu اورژانس-جراحی چشم عمومی
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی
  سایت: http://feiz.mui.ac.ir/

درباره بیمارستان فیض

در ســال 1324 در محلــه طوقچــی درمانــگاه کاملــی شــامل اتاق معاینه، داروخانه و اتاق پانسمان توسط مرحوم حاج عبدالعلی فیض تاسیس شد که در آن خدمات به طور رایگان به بیماران ارائه میشد. در ســال 1334 برای توســعه درمانگاه زمینی خریداری و شروع به ً ساخت شد. در سال 1342 با تشریک مساعی وزارت بهداری تدریجا مجهز و با ظرفیت 110 تختخواب با تمام وسایل و امکانات مورد نیاز بنام شفاخانه فیض شروع به کار نمود. در ســال 1358 درمانگاه قدیم پس از 34 سال تخریب و ساختمان چشم پزشکی به نام امام علی ابن ابیطالب)ع( در چهار طبقه در سال 1360 افتتاح و به مجموعه قبلی ملحق شد. در سال 1387 در جوار بیمارستان ساختمان جدیداالحداث کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی ابن ابیطالب)ع( افتتاح شد.

مرکز آموزشی درمانی فیض در حال حاضر با 155 تخت مصوب و 112تخت فعال خدمت رسانی می کند.


چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

 

آدرس بیمارستان فیض

(برای مسیریابی اینجا را کلیک کنید)
اصفهان - میدان قدس - ابتدای خیابان مدرس - بیمارستان فیض