جستجوی بیمارستان

بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع ) - اصفهان

  نام بیمارستان: بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع )
 آدرس: اصفهان - تقاطع خیابان استانداری وهشت بهشت - بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع )
 تلفن تماس:
3132222892
نوع: آموزشی، درمانی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 216
بخشهای پاراکلینیک: تختهای تحت نظر اورژانس داخلی-تختهای تحت نظر اورژانس روانپزشکی-تختهای تحت نظر مسمومین-اتاق عمل-همودیالیز+ دیالیز صفاقی-آنژیوگرافی
بخشهای بستری: پیوند کلیه-روانپزشکی (زنان و مردان)-ارولوژی-CCU-فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )-قلب وعروق(زنان و مردان)-روماتولوژی(زنان و مردان)-اورژانس مسمومین-ICUمسمومین-ریه(زنان و مردان)-غدد(زنان و مردان)-اورژ
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی
  سایت: http://nour.mui.ac.ir/

درباره بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع )

بيمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع) در سال ۱۲۹۲ ه . ش تأسیس و در سال ۱۳۰۰ ه . ش به بهره برداری رسید. این بیمارستان به همت فردی خیر به نام نوراللهآقا نجفی ایجاد و با هدایا و موقوفات در سالهای بعد توسعه یافته است. پس ازملحق شدن آن به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت نظارت حمایت و سرپرستیآن قرار گرفت. مساحت اين مركز در آن زمان در حدود ۱۲۰۰۰متر مربع با زير بناي۹۶۰۰ متر مربع بوده است كه در حال حاضر با ۱۵۱۸۸ مترمربع زير بنا و با نام نور وحضرت علي اصغر مشغول فعاليت مي باشد. در سال ۱۳۴۲ بيمارستان  خورشيدداراي بخش هاي جراحي گوش وحلق وبيني، اطفال، خون، عفوني، داخلي، قلب وزنان بوده است كه با توسعه بيمارستان هاي كاشاني و امين برخي از اين تخصصها در اين بيمارستان حذف گرديد. در سال ۱۳۶۱ دبيرخانه دانشگاه به بيمارستانكودكان به نام حضرت علي اصغر(ع) اختصاص يافت كه پس از مدت شش ماه بهبيمارستان خورشيد افزوده شد و با تعدادي از بخشهاي بيمارستان خورشيد نظيردياليز، كتابخانه، پوست، اعصاب، جانبازان و بيماران شيميايي مشغول فعاليت وبهره برداري گرديد. در سال ۱۳۷۹ نام بيمارستان خورشيد به بيمارستان نور تغييريافت. در حال حاضر مراكز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر(ع) به عنوانیک بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان داراي واحدهاي كمكي بازيربناي ۸۵۰ متر مربع، بخش هاي درماني و بستري با زيربناي ۱۱۰۶۰ متر مربع،بخش هاي آموزشي با زيربناي  ۱۰۰۷۵ متر مربع و بخش هاي اداري با زيربناي ۹۸۸ متر مربع  مي باشد. بخش هاي فعال بيمارستان در حال حاضر شامل اورژانسداخلي، داخلي زنان و مردان، روانپزشكي زنان و مردان، قلب، مسمومين،ICUمسمومین، ارولوژي، سي سي يو، سي سي يو اورژانس،  همودياليز، سنگشكن، اتاق عمل، پيوند، نفرولوژي، آنژيوگرافي، راديولوژي، آزمايشگاه، آزمايشگاهپيوند، تست ورزش، درمانگاه هاي پوست، ارولوژي، غدد ، ريه، روانپزشكي، قلب،گفتار درماني، مشاوره و تغذيه و .... است. 


چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.

 

آدرس بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع )

(برای مسیریابی اینجا را کلیک کنید)
اصفهان - تقاطع خیابان استانداری وهشت بهشت - بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع )