جستجوی بیمارستان

بیمارستان شهید بهشتی انزلی - بندر انزلی

  نام بیمارستان: بیمارستان شهید بهشتی انزلی
 آدرس: بندر انزلی - جاده آستارا - کلیور 2 - بیمارستان شهید بهشتی انزلی
 تلفن تماس:
5222008
نوع: درمانی
زمینه کاری: عمومی
 تعداد تخت: 123
بخشهای پاراکلینیک: دیالیز-لیبر-تالاسمی-اتاق عمل-تخت زایمان-تختهای بخش اورژانس
بخشهای بستری: CCU-ICU جنرال-جراحی عمومی-اطفال- زنان و زایمان---ENT-داخلی -ارولوژی-چشم-ارتوپدی-جراحی مغزواعصاب-پست پارتوم
وابستگی: دانشگاه علوم پزشکی
  سایت: http://www.gums.ac.ir/anzalih/

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.